To English  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА СРЕДА -  14.11.2018 23:23 ч. виж повече ....
   ПунктВятърПоривПосокаТемп. възд.Влаж ностНаля ганеВиди мостСлънч. радиацияТемп. водаСоле ностНивоТече ниеПосокаВълне ниеПериодКодStation
MCH Калиакра 33 338(N) 7.61001016         KAZ Kaliakra
MCH Балчик 0.91 335(NW) 8.783102220000   0.07    BAZ Balchik
MCH Варна-залив 3.96 230(SW) 8.4841006         VAZ Varna bay
MCH Варна - П-ще                VAP Varna Post1
MCH Шкорпиловци                VZA Shcorpilovci
MCH Платформа Галата                VBA Sea Station Galata
MCH Емине 2.45 326(NW) 7.389991         EMZ Emine
MCH Поморие                POZ Pomorie
MCH Бургас П-ще                BUP Burgas Port
MCH Бургас-залив                BUZ Burgas bay
MCH Бургас - Нефтено П-ще 00 0(N) 10.1841021         BUN Burgas Oil Port
    м/секм/секГрадусиград.%бармват/м2град.промилмм/секград.мсек.  
Легенда
-М моментни стойности C-Графики за посл. 24 часа  H-Таблица за посл. 24 часа   към залива <==     ==>към езерото Разработена за МА --last update 28.01.2008