To English  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА СРЕДА -  15.08.2018 14:22 ч. виж повече ....
   ПунктВятърПоривПосокаТемп. възд.Влаж ностНаля ганеВиди мостСлънч. радиацияТемп. водаСоле ностНивоТече ниеПосокаВълне ниеПериодКодStation
MCH Калиакра 4.25 72(E) 26.6801007         KAZ Kaliakra
MCH Балчик 2.94 38(NE) 29.658101220000 26.6014.790.29    BAZ Balchik
MCH Варна-залив 1.24 353(N) 28.569998         VAZ Varna bay
MCH Варна - П-ще                VAP Varna Post1
MCH Шкорпиловци                VZA Shcorpilovci
MCH Платформа Галата                VBA Sea Station Galata
MCH Емине 5.67 352(N) 25.774983         EMZ Emine
MCH Поморие                POZ Pomorie
MCH Бургас П-ще                BUP Burgas Port
MCH Бургас-залив                BUZ Burgas bay
MCH Бургас - Нефтено П-ще 4.18 69(E) 27.5701011         BUN Burgas Oil Port
    м/секм/секГрадусиград.%бармват/м2град.промилмм/секград.мсек.  
Легенда
-М моментни стойности C-Графики за посл. 24 часа  H-Таблица за посл. 24 часа   към залива <==     ==>към езерото Разработена за МА --last update 28.01.2008