To English  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА СРЕДА -  17.03.2018 14:42 ч. виж повече ....
   ПунктВятърПоривПосокаТемп. възд.Влаж ностНаля ганеВиди мостСлънч. радиацияТемп. водаСоле ностНивоТече ниеПосокаВълне ниеПериодКодStation
MCH Калиакра 6.27 154(SE) 12.884999         KAZ Kaliakra
MCH Балчик 1.21 123(SE) 12.773100420000 9.0016.01-0.07    BAZ Balchik
MCH Варна-залив 3.16 164(S) 12.178989         VAZ Varna bay
MCH Варна - П-ще                VAP Varna Post1
MCH Шкорпиловци           5.27    VZA Shcorpilovci
MCH Варна-Белослав                VBA Beloslav
MCH Емине                EMZ Emine
MCH Поморие         8.8014.570.79    POZ Pomorie
MCH Бургас П-ще                BUP Burgas Port
MCH Бургас-залив                BUZ Burgas bay
MCH Бургас - Нефтено П-ще                BUN Burgas Oil Port
    м/секм/секГрадусиград.%бармват/м2град.промилмм/секград.мсек.  
Легенда
-М моментни стойности C-Графики за посл. 24 часа  H-Таблица за посл. 24 часа   към залива <==     ==>към езерото Разработена за МА --last update 28.01.2008