To English  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОРСКАТА СРЕДА -  21.06.2018 01:44 ч. виж повече ....
   ПунктВятърПоривПосокаТемп. възд.Влаж ностНаля ганеВиди мостСлънч. радиацияТемп. водаСоле ностНивоТече ниеПосокаВълне ниеПериодКодStation
MCH Калиакра 3.44 322(NW) 19.3911011         KAZ Kaliakra
MCH Балчик 3.95 9(N) 2352101620000 24.5014.520.31    BAZ Balchik
MCH Варна-залив 0.92 341(N) 22.9641002         VAZ Varna bay
MCH Варна - П-ще                VAP Varna Post1
MCH Шкорпиловци                VZA Shcorpilovci
MCH Платформа Галата                VBA Sea Station Galata
MCH Емине 4.26 314(NW) 23.534987         EMZ Emine
MCH Поморие           0.24    POZ Pomorie
MCH Бургас П-ще                BUP Burgas Port
MCH Бургас-залив                BUZ Burgas bay
MCH Бургас - Нефтено П-ще 3.46 147(SE) 20.5871015         BUN Burgas Oil Port
    м/секм/секГрадусиград.%бармват/м2град.промилмм/секград.мсек.  
Легенда
-М моментни стойности C-Графики за посл. 24 часа  H-Таблица за посл. 24 часа   към залива <==     ==>към езерото Разработена за МА --last update 28.01.2008